Projekto veiklos

Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-01-0001)

Projekto trukmė: 30 mėnesių

Projekto vykdymo terminai: 2018 03 15 – 2020 09 15

Projekto biudžetas: 526 730,47 eurai