Projekto rezultatai

Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-01-0001)

2018-03-16 pradėta vykdyti 1.1. projekto veikla „Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizės ir specifikavimo atlikimas“:

2018-07-16 – 2018-09-24 „Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizės“ pirkimo procesas

2018-09-24 – su konkurso laimėtoju UAB “Smart Continent” pasirašyta „Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizės“ paslaugų teikimo sutartis

Nuo 2018-09-24 – vykdoma „Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizės“ paslaugų teikimo sutartis

2019-03-26 - „Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizės“ paslauga priimta, baigti tikslinti mokinių registro nuostatai, specifikacija ir ŠVIS specifikacija

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Mokinių registro patikslintų nuostatų projektas

Mokinių registro patikslintos specifikacijos projektas

Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) patikslintos specifikacijos projektas