Kviečiame bendradarbiauti

Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-01-0001)

Kviečiame visus suinteresuotus, turinčius patirtį kaupiant mokinių pasiekimų duomenis:

· Olimpiados, Konkursai, Varžybos

· neformaliojo vaikų švietimo veiklos – valstybės finansuojamos, savivaldybės remiamos, privačiomis lėšomis vykdomos programos vaikams (būreliai, konkursai ir t.t.)

pasidalinti savo patirtimi.


Ieškomos organizacijos/institucijos, kurios šiuo metu jau turi duomenų bazes (DB), kuriose kaupiami vaikų pasiekimai. Kviečiame bendradarbiauti.