MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY

SZATMÁRNÉMETI 2022

„A lelkemben sok melódia

csak felhangoló kézre vár.

Mennyi színes szép szimfónia,

eljátszatlanul hagyni kár”

(Dsida Jenő)

Ez alkalommal Szatmárnémeti tárja ki kapuit az irodalomra, a magyar nyelvre és kultúrára fogékony diákok és pedagógusok előtt. Az a város, amely számos kiemelkedő történelmi és irodalmi személyiséget adott a magyar nemzetnek, az, amely több évszázados hagyományával a magyar történelmi és kulturális múlt értékeinek hordozójává, a magyar irodalmi élet bölcséjévé vált. Több neves irodalmi személyiség is Szatmár megyében látta meg a napvilágot, köztük Kölcsey Ferenc, a magyar himnusz szerzője, Ady Endre, a magyar szimbolista költészet megteremtője, Kaffka Margit, a magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója, valamint Páskándi Géza író, költő, publicista. Szatmárnémetiben született Dsida Jenő és Kovács András Ferenc költőnk, valamint Láng Zsolt prózaírónk egyaránt. Szintén e város iskolapadjaiból indult útjára Krúdy Gyula és Szilágyi Domokos, de maga Petőfi Sándor is többször járt Szatmárban, sőt a szerelem is itt talált rá, ugyanis e térségben ismerkedett meg feleségével, Szendrey Júliával.

2022 tavaszán e városba költözik a parnasszus. Ide várunk titeket szeretettel április 27–29-e között a Mikes Kelemen tantárgyverseny országos döntőjére. E verseny nem csupán a magyar nyelv és irodalom iránt érdeklődő diákok legjobbjainak a megmérettetése, hanem egyben a legfontosabb fóruma is. Olyan identitásalakító és -formáló szereppel bíró találkozás, amely meghatározó és egyben nélkülözhetetlen a romániai magyar diáksereg számára. A verseny kivételes lehetőség arra, hogy az ország különböző pontjairól érkező tanulók és pedagógusok megismerkedhessenek egymással, szakmai párbeszédeket folytassanak, életre szóló barátságot kössenek, elkötelezzék magukat az anyanyelvi kultúra és irodalom szolgálatának. Az idei alkalom több szempontból is különleges eseménynek számít. Egyrészt hosszabb szünet, két évi várakozás után 2022-ben ismét megrendezhetjük a magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny országos szakaszát, másrészt pedig jubileumi pillanat is egyben, hiszen ez évben 50. alkalommal kerül sor e színvonalas esemény megszervezésére.

Szatmár megye lelkesen készül a legjobbak fogadására és megmérettetésére, hiszen olyan vendégek érkeznek hozzánk, akik anyanyelvüket tisztelik, a legmagasabb szinten művelik. Azért vagytok itt, kedves diákok, mert – Dsida szavaival élve – mindannyiótok lelkében ott rejtőzik a szépirodalom „melódiája”, amely eljátszásra vár. Ezúttal e verseny, a várva várt találkozás öröme, e hely szellemisége legyen a „felhangoló kéz”, amely megteremti majd az irodalmi szövegekkel folytatott dialógus lehetőségét, valamint az alkotás örömét.

Útravalóul vigyétek majd magatokkal Kovács András Ferenc szavait: „Amit jól szeretsz, maradandó lészen. Amit jól szeretsz, való örökséged.” Kívánjuk, hogy a magyar nyelv és irodalom iránt érzett elhivatottságotok, szeretetetek maradandó legyen, hogy azt valódi örökségként adhassátok majd át az utókor számára.

Élménydús időtöltést és sok sikert kívánnak,

a Szervezők