Mezinárodní vzdělávání v rozsahu International Baccalaureate Programmes je svou kvalitou v současnosti nejvýše hodnocenou devízou studentů pro vstup na univerzity celého světa.

Podpořte společně s námi unikátní poslání mezinárodního vzdělávání prostřednictvím Nadačního Fondu TOIS!

Neziskový charakter TOIS

TOIS je v podstatě svého počínání společností neziskového charakteru. Veškeré příjmy TOIS jsou tvořeny školným jejích studentů a jsou beze zbytku využity pro potřeby akademické a provozní činnosti TOIS.

International Baccalaureate Programmes

TOIS je v současnosti jedinou mezinárodní školou v České republice, která poskytuje svým studentům možnost vzdělávání se ve třech programech International Baccalaureate Organization.

Finanční nákladnost těchto programů je značná. Pro zachování si akreditace IB World School musí TOIS dostát veškerým nařízením a doporučením IB Organizace, od počtu zaměstnanců přes vyučovací předměty, standardy dalšího vzdělávání učitelů až po využívané zdroje akademické povahy.

Cíle TOIS

Zpřístupnit mezinárodní vzdělávání co možná nejširšímu počtu studentů.

Předávat široké veřejnosti poslání mezinárodního vzdělávání a IB programů nejen prostřednictvím samotné výuky, ale také workshopy, semináři či diskusními fóry přístupnými pro všechny, které zajímají celosvětová témata dnešní doby.

Mezinárodní vzdělávání a IB Programy nabízejí nepřeberné možnosti rozvoje školám, kterým se jejich náplň stala posláním. TOIS je připravena rozšířit svou nabídku po praktické stránce výukou technických a technologických předmětů se zaměřením na budoucí studium inženýrství, design či architekturu či výuku výpočetní techniky a taktéž nabídnout širší výběr studia jazyků.

Cíle Nadačního Fondu TOIS

Konkrétní finanční pomoc rodinám, pro které je vzdělávání zásadní hodnotou.

Zvýšení povědomí o unikátnosti mezinárodního vzdělávání v očích veřejnosti.

Rozvoj mezinárodního vzdělávání v rozsahu nabízených výukových metod a produktů International Baccalaureate Organization a dalších mezinárodních vzdělávácích institucí.

Darování

Mnohokrát vám děkujeme za zvážení finanční podpory TOIS prostřednictvím Nadačního Fondu TOIS.

Dary můžete poukazovat bezhotovostně bankovním převodem na účet Nadačního Fondu TOIS:


Komerční banka, a.s.,

č.ú. 115-4604940237/0100,

IBAN: CZ8601000001154604940237

Vzhledem k účelu daru, kterým je podpora školství a vzdělávání, platí, že hodnota Daru je položkou snižující základ daně.

Pro tento účel jsme připraveni poskytnout potřebnou dokumentaci ve smyslu shora uvedeného.


Mgr. Nikola Skybová

Předsedkyně správní rady Nadačního Fondu TOIS

skybova@nftois.world

Tel.: + 420 724 14 22 87