CSR IPST

กิจกรรมจิตอาสาเพิ่อช่วยเหลือสังคม "สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 2" ประจำปี 2561

กิจกรรมจิตอาสา สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 2

สสวท. ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2” เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมไปถึงโรงเรียนที่ขาดแคลน และมีความต้องการห้องเพื่อการเรียนรู้อันเป็นการส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียน จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเขานกยูง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก โดยจะจัดกิจกรรมปรังปรุงและจัดทำห้องเพื่อการเรียนรู้ให้มีสื่อ อุปกรณ์และหนังสือที่น่าสนใจ เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านเขานกยูง ตั้งอยู่ที่ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล - ประถมศึกษา

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียน และผู้อำนวยการ จำนวน 12 คน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเขานกยูง

อนุบาล 1 จำนวน 13 คน

อนุบาล 2 จำนวน 21 คน

อนุบาล 3 จำนวน 12 คน

ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 คน

ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 คน

ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 คน

ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 คน

ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 16 คน

ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 คน

รวมทั้งหมด 119 คน

กิจกรรมระดมทุนทรัพย์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “จันทร์สำราญ การกุศล” เพื่อนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายบริจาคให้โรงเรียนบ้านเขานกยูง ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ฝั่งศูนย์สะเต็มศึกษา โดยขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว และหน่วยงานใดสนใจออกร้านจำหน่ายสินค้า ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดไปยัง นางฐิตาภา ขำเลิศ โทร. 1224 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 และสามารถบริจาคหนังสือความรู้ อ่านเล่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาในสภาพสมบูรณ์ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา โดยสามารถนำสิ่งของบริจาคได้ที่ นายสายชล เส็งหนองแบน โทร. 1134 ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ประมวลภาพโรงเรียน

การรับบริจาค

  • ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ดูรายละเอียด คลิก
  • ลงทะเบียนตัดผมผ่านระบบออนไลน์ คลิก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1224

Email : hr@proj.ipst.ac.th