Competències i objectius

Les competències derivades directament del treball dels continguts d'aquesta matèria són:

 • Comunicativa visual i audiovisual
 • Sensibilitat estètica
 • Creativitat artística
 • Cultural artística

Els objectius derivats directament de la dinàmica d'aquesta matèria són:

 • L'autoaprenentatge.
 • El treball en equip.
 • La planificació.
 • L'ordre i la seguretat.
 • Criteri en la recerca d'informació.
 • La iniciativa.

A un nivell més estrictament pedagògic i implícit en el treball diari, es promouen les variables de capacitació ja definides en les diferents programacions de les matèries de l'escola:

 • Coneixement teòric
 • Anàlisi
 • Síntesi
 • Inducció
 • Deducció
 • Expressió verbal