M7. El procés de producció videogràfic

Qualsevol producció audiovisual ha de tenir una bona planificació.

Res és improvisat, de principi a fi tot està sotmés a un càlcul previ. D'aquí que dividim aquest procés en tres moments clau:

La preproducció, la producció i la postproducció.