M6. Tènica cinematogràfica

Durant l'elaboració d'una producció cinematogràfica o videogràfica és imprescindible conèixer els processos tecnics que hi intervenen durant el rodatge (o gravació) o en l'edició.

Aquest processos són la base per entendre el llenguatge visual que utilitzen els directors en les seves produccions.

Parlem per exemple de l'enquadrament de plans, dels moviments de càmera o de les transicions en el muntatge.