M5.T4. Anàlisi d'imatges a selectivitat

En les subpàgines d'aquest tema, es mostra l'anàlisi de diferents imatges que han estat preguntes d'exàmens a selectivitat en diferents anys.

Les respostes són les que s'ofereixen com a correcció de l'examen.

Guió Anàlisi Imatge.pdf