M5.T1. Anàlisi contextual

Definició

Es refereix a les dades generals de la imatge, en aquest cas d'una fotografia.

Són dades que no depenen de cap estudi a priori, sovint és informació que acompanya a la pròpia imatge i serveix per contextualitzar-la. Aquests elements poden ser:

 • Dades generals: Títol, autor, nacionalitat, any, procedència, gènere, moviment.
 • Dades tècniques: B/N o color, Format, càmera, suport, objectiu, altres informacions (exposició, sensibilitat, balanç de blancs, ....).

Dades bibliogràfiques i critiques: Fets bibliogràfics rellevants, comentaris crítics sobre l'autor.

Sovint aquesta informació acompanya a la pròpia imatge si aquesta apareix en alguna font d'informació (llibre, web, exposició, ...). Tot i així, pel que fa a la informació més tècnia, en alguns casos, encara que l'autor no la faciliti es pot arribar a deduir en bona part, però caldrà tenir uns coneixements profunds de la tècnica de la fotografia.

Dades generals

El títol

El títol o peu de foto és fonamental perquè sol fixar el sentit de la fotografia, des de la prespectiva de l'autor. En ocasions, el títol no aporta gran cosa a l'anàlisis de la fotografia, altres vegades és un element fonamental per aclarir el sentit de la imatge, encara que sigui només una part d'aquest sentit.

Narcís

Autor / nacionalitat / any

Aquestes informacions són importants perquè fixen l'autoria de la imatge, la nacionalitat del fotògraf i l'any de producció de la fotografia, el que ens permetrà situar-la geogràfica i històricament.

Génere

Un altre aspecte important és la classificació per gènere de la fotografia, un aspecte moltes vegades difícil, perquè una mateixa fotografia en pot compartir a la vegada diversos:

 • Retrat
 • Nu
 • Fotografia de premsa
 • Fotografia social
 • Fotografia de guerra
 • Fotoreportatge
 • Fotografia de paissatge
 • Bodegó
 • Fotografia arquitectònica
 • Fotografia artística
 • Fotografia de moda
 • Fotografia industrial
 • Fotografia publicitària
 • Astrofotografia
 • Fotografia científica
 • Fotografia eròtica
 • Fotoperiodisme (Fotografia)
 • Fotografia glamour
 • Micrografia
 • Fotografia de natura
 • Fotografia post mortem
 • Retrat fotogràfic
 • Fotografia subaquàtica
 • Fotografia de viatge
 • Fotografia de vida salvatge
 • ...

Moviment

En alguns casos, és possible fins hi tot poder situar a l'autor de la fotografia en una determinada corrent o moviment artístic així com escola fotogràfica, i això pot ser de gran utilitat per l'anàlisis de la fotografia:

 • Pictoralisme
 • Fotografia directa
 • Nova objectivitat
 • Nova visió
 • Surrealisme
 • Dadaisme
 • Fotografia subjectiva
 • ...

Més informació a: Els moviments fotogràfics (Per salvicanadell.cat)


Paràmetres tècnics

Escala de grisos o color

També pot estar feta en blanc i negra i haver estat colorejada a posteriori. En algunes situacions, en el procés de revelat, si s'ha volgut donar un aire de calidesa a la fotografia, a través d'un procés químic es pot engroguir. Es pot fer tot el contrari donant-li un to més blavós.

El format

Igual com amb el cinema, el format es refereix a la mida de la pel·lícula (quan parlem de fotografia analògica). Com més gran és la mida del negatiu, més qualitat podem obtenir en la presa final. Cal saber que per cada mida de pel·lícula (negatiu) ens caldrà una càmera específica. Així doncs tenim pel·lícules de:

 • Pas universal o 35mm, utilitzat per les càmeres més standard: La mida de pel·lícula que s'aprofita per cada fotografia és 24 X 36 mm. Aquestes càmeres destaquen per la seva facilitat d'ús i per la gran quantitat de lents amb que es poden combinar. Els objectius de tipus zoom estan pensats també per aquest tipus de càmeres.
 • Format mig: La pel·lícula és molt més ample, 61mm i l'ús que es fa de la pel·lícula per cada fotografia és variat. Pot ser quadrat 6 x 6 o lleugerament rectangular 6x4,5 o 6x7 cm.
 • Gran format: En aquest cas ja no parlem de pel·lícules sinó de plaques. La mida d'aquestes és de 4X5 polsades, per tant molt més gran que les altres. Les càmeres que treballen amb aquesta mida de negatiu tenen un ús més complex, però ofereixen a més d'una qualitat final molt superior als anteriors formats, la capacitat de treballar amb més detall diferents aspectes tècnics com la profunditat de camp.

Amb l'entrada de les càmeres digitals les mides de les fotografies poden ser molt variades, però a l'engròs podriem parlar de tres tipus de mides, ara ja referint-nos a les proporcions de la imatge final:

 • Standard: Rectangulars
 • 1:1: Quadrades
 • Panoràmiques: Són molt més allargades que les standard.


Càmera

Les càmeres també estan relacionades amb els formats de les imatges, i la seva funcionalitat també és diferent, donat que per exemple varia molt la sensació de temporalitat en uns i altres casos. Tot i així amb l'entrada de les càmeres digitals aquestes diferències han quedat força anivellades.

Suport

També relacionat amb el format, en el cas del revelat ens indica la mida del paper utilitzat, però també podem parlar de suport digital.

Les marques i tipus de pel·lícules utilitzades de vegades també són segell d'identitat en una fotografia.

Objectiu

Com es veurà més endavant en els temes més tècnics de fotografia, en funció de la lent que s'ha utilitzat per realitzar una fotografia, els resultats obtinguts en aspectes tècnics com la profunditat de camp poden variar. Parlem d'objectius de tipus:

Gran angular

Objectiu normal

Ull de peix

Teleobjectiu

Altres informacions

També podem parlar d'aspectes com:

La iluminació: natural, artificial, flash.

Els filtres

Retocs fotogràfics

Dades biogràfiques i critiques

Fets biogràfics rellevants

El fet de disposar de la biografia del fotògraf o simplement de comentaris que puguin definir algun aspecte el seu caràcter, fets per ell mateix o per especialistes, poden aportar més informació general sobre les seves influencies i el seu context. Això pot afectar a les condicions de producció i exhibició i pot donar pistes especialment en l'àmbit connotatiu.