AM7.3-3 Guió tècnic (Puntuable)

Dinàmica

La mateixa que l'esmentada en l'activitat AM7.3-1 i AM7.3-2.

Exercici -1-

Duplicar el guio literari realitzat en la pràctica anterior amb celtx i elaborar en base a aquesta còpia, el guió tècnic. Un cop finalitzat exportar a pdf aquest document i anomnar-lo AM7.3-3GuióTècnic

Exercici -2-

Elaborar un storyboard per alguna de les seqüències o escenes més complicades de la producció, i incloure'l dins del guió tècnic. Aquest es pot fer manualment, i després escanejar (o fer una bona foto) o amb algun programa de dibuiux o de creació d'stroryboards. En tot cas el nom del document serà AM7.3-3Storyboard

Exercici -3-

Elaborar les fitxes dels diferents personatges principals que apareixen en la producció: AM7.3-3Personatges

Exercici -4-

Elaborar els següents documents tècnics: Recursos tècnics, recursos artístics, recursos humans, localitzacions, desglossament i el pla de treball, que s'anomenaran respectivament: AM7.3-3RTecnics, AM7.3-3RArtístics, AM7.3-3RHumans, AM7.3-3Localitzacions, AM7.3-3PlaDeTreball.