Міжнародна науково-практична конференція

Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди

08 - 09 червня 2023,  м. Тернопіль
Шановні колеги!

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує науковців, науково-педагогічних та педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, керівників закладів освіти, методистів обласних інститутів післядипломної освіти та інших методичних установ, представників громадських організацій та всіх зацікавлених проблематикою осіб взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди»

Конференція відбудеться 

08-09 червня 2023 року


Напрями роботи конференції

(Війна та її наслідки як об’єкт екологічного дискурсу в системі сучасної освіти. Війна як найбільша екологічна загроза довкіллю, біорізноманіттю та біосфері планети – нові аспекти в загальних природничих та екологічних розділах системи освіти. Застосування різних типів комп’ютерних ігор для формування спеціальних навичок використання новітньої техніки з дистанційним керуванням. Впровадження викладання теоретичних і практичних аспектів використання ГІС-технологій в практиці екологічного планування).

(Геоекологічні аспекти становлення української нації та зумовлені ними особливості менталітету українця – актуальні аспекти соціогуманітарного освітнього циклу. Біогеографічні та ландшафтно-екологічні аспекти формування патріотичних почуттів, любові до Батьківщини та малої батьківщини особистості. Освітньо-педагогічні аспекти висвітлення проблеми національного та родинного «коріння» в питаннях формування відчуття національної ідентичності та патріотизму. Образ українського Воїна-героя – природолюба. Новітні аспекти бачення природи, свійських тварин тощо в контексті методології та змісту еколого-патріотичного виховання у повоєнний період).

(Оцінка змін біотичного різноманіття на тимчасово окупованих територіях унаслідок ведення бойових дій в залежності від їх типу й тривалості. Зміни біотичного різноманіття природоохоронних територій, що опинилися на тимчасово окупованих територіях. Зміни ґрунтового покриву унаслідок проїзду важкої техніки, вибухів снарядів, ракет, створення тимчасових фортифікаційних споруд, їх екологічні оцінки. Вплив шумового та хімічного забруднення на популяції тварин суходолу та моря. Оцінка забруднення важкими металами й токсичними речовинами ґрунтів і вод у зоні активних бойових дій, проблеми повоєнної ремедіації територій. Актуальні проблеми інвентаризації «воєнного сміття» та оцінки його впливу на довкілля. Практичні заходи для організації системи управління відходами і «воєнним сміттям» на звільнених територія. Можливість використання будівельного сміття, що утворилося унаслідок руйнування будівель під час війни для відновлення інфраструктури (доріг, мостів тощо).

(Сучасні підходи до організації екологічної освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід. Роль наукових досліджень з екології у розвитку різних галузей освіти України).

 

Співорганізатори конференції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНУ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

УНІВЕРСИТЕТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕБЕРСВАЛЬДЕ (Німеччина)

КУЯВСЬКО-ПОМОРСЬКА АКАДЕМІЯ (м. Бидгощ, Польща)

ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Жешув, Польща)

ЖЕШУВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Жешув, Польща)

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДУ «ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ»

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД

КРИВОРІЗЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД НАН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАН УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ