Шановні колеги!

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, педагогів, здобувачів вищої освіти взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи.

Конференція відбудеться 10-11 червня 2021 року

Тематичні напрями

Актуальні проблеми професійної підготовки сучасного педагога.

Формування психологічної стійкості вчителя у шкільному середовищі.

Стратегія розвитку педагога-новатора в контексті освітніх трансформаційних змін.

Інноваційні технології навчання в умовах Нової української школи.

Екологія і освіта.

Збереження і зміцнення здоров'я — невід’ємна складова національного майбутнього України.

Постаті та події в контексті вивчення інноваційного процесу.

Співорганізатори конференції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНУ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДУ «ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ»

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАН УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. ГНАТЮКА