Remeis i receptes de l'hortVs

A l'Antiga Roma les cases acomodades cultivaven al peristil, un espai delimitat per uns porxos amb columnes, plantes aromàtiques, culinàries i medicinals per a ús familiar en un uiridarium. Aquest model evolucionà cap a l'Hortus conclusus dels monestirs medievals on les columnes del claustre tanquen uns jardins de parterres geomètrics, simetries i plantes per al gaudi i ús de monges i monjos.

A l'IPM es pot gaudir d'un jardí inspirat en aquests Horti ple de plantes aromàtiques, condimentàries, medicinals conegudes a casa nostra des de, com a mínim, l'antiguitat clàssica. Passant el ratolí per la imatge inferior podeu saber quines són les espècies que hi trobareu i tenir informació sobre el seu cultiu i les històries mitològiques que amaguen

Completen aquest racó sensorial i terrapèutic altres plantes culinàries i medicinals escampades pels jardins del nostre institut i que podeu trobar seguint les indicacions de l'itinerari

La implantació de "l'HortVs conclVsVs" de l'IPM

per Aleix Gámez Bonamusa

La implantació d'un jardí és el procés de fer-lo realitat a partir d'un plànol i consta de diferents etapes. Podeu seguir el procés d'implantació de l'Hortus conclusus de l'IPM amb la memòria d'Aleix Gámez Bonamusa

hortus conclusus.pdf

A més de fer el recorregut també podeu,,,