O mnie

Ukończyłem studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ukończyłem również studia podyplomowe na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej na kierunku Certyfikacja i audyt energetyczny budynków.

Karierę zawodową rozpocząłem w 2008 roku. W 2012 roku uzyskałem uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Od tego czasu pełniłem funkcje kierownika robót, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Brałem udział przy realizacji obiektów budowlanych mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, komercyjnych, użyteczności publicznej oraz obiektów inżynierskich.

Od 2015 roku prowadzę działalność gospodarczą świadcząc szereg usług z zakresu obsługi inżynierskiej budów oraz istniejących obiektów budowlanych, m.in. nadzory budowlane, obsługa inżynierska istniejących obiektów.

Współpracuję również z projektantami i wykonawcami różnych branż w zakresie procesu budowlanego, dzięki czemu mogę zaoferować wsparcie w realizacji inwestycji od etapu zakupu działki po odbiór obiektu budowlanego.

Od 2022 roku pracuję jako inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia. Z tego względu nie świadczę usług na obszarze administracyjnym miasta Wrocławia.