Itinerari I

Passeig per la riba dels rius Anoia i Llobregat, on es poden observar els processos actuals i la seva interacció amb l’home (tant dels rius com del relleu en general – “geotècnia”); formació dels relleus i materials geològics on se situa Martorell i rodalies; aigües subterrànies i fonts; tipus de roques (de les mes antigues a les més recents); i usos ornamentals a la zona del Pont del Diable. Pujada a la torre del Telègraf per veure una terrassa fluvial molt antiga situada a la part més alta de la muntanya, i descens fins a la font de La Truita on s’explica el funcionament de les fonts. Finalment desplaçament cap a l’estació de FFCC de Martorell-Vila, on veurem dipòsits geològics variats que mostren la dinàmica dels rius, muntanyes i el vent. Acabem amb un resum que engloba les principals característiques vistes a la sortida, tancant l’actualisme amb el registre petrològic.

L’itinerari es complementa amb informacions històriques sobre les transformacions dels traçats fluvials, el Pont del Diable, la torre del Telègraf i la capella de Sant Bartomeu.

Itinerari a càrrec de Josep Maria Tella (geòleg)

Descàrregues:

Podeu consultar la informació bàsica de cada parada al mapa