Projecte Escape

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), en la seva constitució de 1946, defineix la salut com l'estat de complet benestar físic, mental i social.

Estimats alumnes,

Aquest segon trimestre treballarem les emocions, sentiments o estats d'ànim que aporten un equilibri emocional a l'ésser humà. És un repte difícil però no impossible... comencem el viatge!

Per conèixer què sabeu del que veurem aquest trimestre haureu d'emplenar aquest document.


Què estudiarem? (Tasca individual, grup petit i grup gran).

Aquesta és un pregunta que volem que us la feu vosaltres. Us hem donat una pista: "Cuerdas".


Acabeu de veure un curtmetratge, sobre aquesta història haureu de respondre, en grup, a les següents preguntes:

  1. Tot i que, probablement, ja en sabeu el títol si el director del curt us en demanés un altre, quin li posaríeu?
  2. Feu un breu resum sobre la història que heu vist.
  3. Quins sentiments us han despertat el visionat del vídeo ?
  4. Quins sentiments creieu que tenen els protagonistes del vídeo?
  5. Heu viscut o coneixeu algú que ha viscut una situació semblant ?
  6. Si us demanem una paraula per resumir tot el contingut de la història que heu vis, quina seria?


Després d'haver vist aquest curt i d'haver fet les activitats corresponents, digueu-nos, almenys, quatre dels que penseu que són els objectius d'aprenentatge d'aquest projecte:

  • primer
  • segon
  • tercer
  • quart

En primer lloc pensareu els objectius de forma individual, després els posareu en comú en grup gran i, finalment, els posarem en comú en grup gran.