montilivi orienta

Web que recull enllaços relacionats amb l'orientació dels joves, i els classifica i comenta.

Per Marta Rifà (Orientadora de l'Institut Montilivi de Girona)

Accés directe a...

  • Servei d'informació juvenil de l'Ajuntament de Girona
  • UNPORTAL. El web de l'educació superior a Catalunya

Informació general: itineraris formatius, calendaris de preinscripció, jornades de portes obertes, webs d'orientació...

Educació Secundària Obligatòria: continguts, accés, estudis posteriors...

Informació general, modalitats, tipus, estudis posteriors, treball de recerca...

Programes de Formació i Inserció, Cicles de Grau Mitjà i Superior, Poves d'accés, Servei d'assessorament, Servei de reconeixement acadèmic

Les proves d'accés (PAU), tria de graus i masters, preinscripció i matrícula, allotjament, beques ... per alumnes de Batxillerat i FP

Ensenyaments Esportius i Artístics. Informació general, accés, tipus, estudis posteriors...