Família seguretat i medi ambient

Informacions Generals 

Quins Cicles us oferim? 

En aquest espai del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació i Control Ambiental hi trobaràs informació dels mòduls professionals que s'estudien amb una petita explicació de cadascun d'ells. Els requisits d'accés, la durada dels estudis, l'horari, les competències professionals i els llocs de treballs. I també, tots els serveis que ofereix el centre orientats a la Formació Professional.

Per a més informació sobre les titulacions us podeu connectar a http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe

Requisits d'accés?

Grau Superior: 

Preinscripció de CFPS 3 vies d’accés + oferta parcial per Certificats de Professionalitat 

Informacions Preinscripció 2024

PER A DUBTES I ACLARIMENTS DEL CICLE CONTACTEU AMB NOSALTRES: capdpt.sma@institutmontilivi.cat

Com ens organitzem? 

El CFGS d'Educació i Control Ambiental s'organitza en dos cursos amb un total de 2000 hores, en horari de tardes, de 15.00 a 21.00h. 

Les pràctiques en empreses es realitzen durant el segon curs en horari matinal que és l'horari habitual de les empreses o entitats del nostre sector i a les tardes es segueix la formació presencial a l'institut. 

Els nostres tallers són l'exterior i tot el que ens envolta, tenim hort i fem sortides a la ciutat de Girona i rodalies per apropar-nos als Espais Naturals i poder aprendre i analitzar l'entorn de manera directa. Aquestes s'organitzen principalment els divendres en horari matinal i es poden allargar fins la tarda. Així aconseguim portar l'exterior a l'aula i que els alumnes aprenguin a través de reptes i problemes reals potenciant l'assoliment dels aprenentatges, les capacitats clau i les competències que qualsevol alumne de la Formació Professional ha de tenir per incorporar-se amb èxit al món laboral.


Què hi aprendreu?

Nous currículums curs 2024-2025

A partir del proper curs s'implanten nous currículums. Així doncs durant el pròxim curs conviuran dos plans d'estudis diferents:

Organització curricular 2024-2025: Explicada en tres punts

A partir de la Promoció 2024-2026Mòduls transversals.pdf

2. Mòduls del Cicle Formatiu

A partir de la promoció 2024-2026

Tots els cicles tenen una durada de 2.000 hores, 1.485h són de formació en el centre i les 515h restants de formació a l'empresa. Cal sumar-hi 66h de Tutoria que es realitzen en el centre i són de compliment obligatori no curricular (total 2.066h)  

Grau Superior 

Educació i Control ambiental

ECA.pdf

3. Estada a l'empresa

A partir de la promoció 2024-2026 es proposa l'estada a l'empresa en dues modalitats:

Estada a l’empresa (dual general):

Estada a l’empresa (dual intensiva):

Durada 1000h: 515h dual general + 198h Mòdul de Projecte (no es farà en en centre) + 287h dual intensiva. 

La realització de les pràctiques en Dual intensiva no només és una decisió de l'alumne/a sinó que depèn de l'oferta formativa que ens proporcionen les empreses i dels resultats acadèmics i les capacitats clau de l'alumnat. En finalitzar el primer curs del cicle es valoren aquests ítems amb el tutor de pràctiques, que prèviament haurà fet prospecció de mercat per saber les empreses de què disposa, i l'Equip docent que aportarà els informes acadèmics de 1r curs"

Competència general


Sensibilitzar i educar la població, promovent actituds que contribueixin a la conservació i millora del medi, informant sobre els seus valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions, dissenyant activitats per al seu coneixement i ús basat en principis de sostenibilitat, així com realitzar accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi aplicant la normativa.

Llocs de treball 


Grau Superior Educació i Control Ambiental

Promoció 2023-2025 Alumnes de 2n curs

ECA 10 març 2023.pdf

Presentació del Cicle Formatiu 

Portes Obertes 2024

PRESENTACIÓ CFGS ECA.pptx

Cost Aproximat del Cicle

ECA.pdf

Projectes del Cicle

"Sembrem llavors a les escoles" 3r premiat de tot Catalunya a la 4a mostra del concurs 

ImpulsFP categoria emprenedoria

"Sembrem llavors a les escoles" és un projecte que pretén introduir l'Educació Ambiental a les escoles de primària d'una manera innovadora i tecnològica. 

sembremllavors.mp4

Projecte "L’Isard, el vigilant dels cims" per Òscar Martínez Hernàndez 

El Projecte es va realitzar dins els estudis de Grau Superior d'Educació i seguretat ambiental i posteriorment l'alumne en publicà un llibre. 

Projectes "Observació de cabrits de mufló"

Es reconeix pel seu aspecte d'ovella. No és una espècie autòctona dels Països Catalans, fou introduïda amb finalitats cinegètiques de poblacions procedents de Còrsega. En trobem una petita població introduïda al Parc Natural els Ports, i a la reserva de caça de l'Alt Pirineu (Lleida). També es troba a la Catalunya Nord

El projecte "Les Guilleries vives. La natura en les quatre estacions" 1r Premi Argó 2023 de la UAB.

L'alumne Enric Figueras guanya el 1r premi del 20é Concurs dels Premis Argó que organitza la UAB. Un llibre sobre la natura que et pots trobar en les quatre estacions en algun indret de les Guilleries. Una projecte que segurament tindrà continuïtat. 

Activitats, Sortides i Altres

ACTIVITATS ESCOLARS

L'alumnat d'ECA elabora i prepara diferents tallers, xerrades, dinàmiques o altres activitats per ser implementades a diferents nivells d'escolarització. D'aquesta manera s'aconsegueix desenvolupar insitu les activitats pensades i organitzades per l'alumnat. 

L'HORT DE L'INSTITUT

Els alumnes mantenen l'hort que tenim a les instal·lacions de l'institut sembrant i utilitzant el compost madur que es fa el curs anterior. Espinacs, bledes, pastanagues, enciams, pèsols, faves... i un munt d'hortalisses.

SORTIDES AL MEDI NATURAL

Des del CFGS d'Educació i Control Ambiental s'aposta per fer aprenentatge en el medi, per aquest motiu durant els dos cursos es realitzen diferents sortides (horari matinal) als Parcs Naturals i als Espais d'Interès Natural de les comarques gironines.  

PROJECTE RIUS DE L'ASSOCIACIÓ HÀBITATS 

El Projecte Rius estimula la participació activa en la conservació i millora dels rius. En el tram de l'Onyar apadrinat per l'Institut Montilivi ens apropem per conèixer i mantenir aquest ecosistema tan ric i important.

FOTOTRAMPEIG DE CABIROLS

Estudi de Fauna

2a col·locació de la càmera. 

Coll dels Altars, Montpalau 

Fototrampeig als voltants de l'INS Montilivi

Estudi de Fauna 

Recull de la col·locació de varies càmeres

fototrampeig montilivi 2023.mp4

Per estar al dia ens pots seguir a les diferents Xarxes Socials amb l'usuari de: @eca_montilivi