SIEI "La Segarra"

QUÈ SIGNIFIQUEN LES SIGLES SIEI?

Suport Intensiu a l'Escola Inclusiva.

QUÈ IMPLICA UN SIEI ?

Els suports intensius a l'escola inclusiva són mesures de suport a l’aprenentatge. Ajudem a aquells alumnes del centre que necessiten una atenció més personalitzada mitjançant un treball més transversal, d'aquesta manera pretenem aconseguir una major autonomia, un major nivell d’aprenentatges i una millora en les seves habilitats comunicatives. Per això adaptem la metodologia d’aprenentatge a les diverses capacitats funcionals del nostre alumnat.

La comunitat educativa catalana està caminant cap a un model d’educació inclusiva, és a dir, una escola per a tothom, que no faci cap distinció per raó de procedència, color, sexe, llengua, religió, discapacitat, altes capacitats, origen social o qualsevol altra condició.

"Ser iguals vol dir ser igual de diferents...."

"Per sempre no hi ha res

i el tren del temps no frena.

Tinc un desig només:

que tot valgui la pena."