Les activitats d'aprenentatge servei connecten l'alumnat amb el món professional.

L'alumnat implementa activitats curriculars amb els col·lectius on treballarà posterioment.

GF GS Integració social

CF GS Educació Infantil

CFGM Atenció Persones en Situació Dependència