En aquesta pàgina web trobaràs totes les Feines d'estiu i Feines de recuperacions endreçades per cursos, i dintre de cada curs endreçades per matèries.

Al menú principal escull Feines d'estiu (per a aquells alumnes que al juny ja saben que passen de curs), o bé, Recuperacions setembre (per a aquells alumnes que al setembre han de recuperar alguna matèria).