La nostra ciutat

CATALÀ

Hola a tothom, som el equip gamma, hem començat a fer un repte que consisteix en pensar i dissenyar la nostra ciutat ideal en aquest quadrimestre. Dins de l'equip ens hem dividit en 5 regidories i cada una treballa una part del repte, ara us explicarem quines regidories hi han, aquestes són: Habitatge i Equipaments ; Mobilitat i Transport; Medi Ambient; Cultura , Esport i Educació ; Benestar i Ciutadania.

Castellano

Hola a todos, somos el equipo gamma, hemos empezado un reto que consiste en pensar y diseñar nuestra ciudad ideal en este cuatrimestre. Dentro del equipo nos hemos dividido en 5 regidorias y cada una trabaja una de ellas, éstas son: Viviendas y Edificios Públicos; Movilidad y Transporte; Medio Ambiente; Cultura, Deporte y Educación; Bienestar y Ciudadanía.

English

Hello everyone, we are the gamma team, we have started a challenge that consists of thinking and designing our ideal city in this quarter. Within the team we have divided into 5 regidories and each one works a part of the challenge, now we will explain what regidorias there are, which are: Habitage and Equipment, Mobility and Transport; Environment; and, Culture, Sports and Education.


LLANÇAMENT DEL REPTE A LA SALA D´ACTES

El 18 de setembre va venir l'Ester ( la regidora d'educació de l'ajuntament de Sant Cugat),ens va explicar com treballen a l´Ajuntament de Sant Cugat, seguidament li vam fer una pregunta cada grup sobre dubtes que tinguéssim per iniciar el projecte de la nostre ciutat ideal, i seguidament vam estar una estona parlant.

VISITA A L'AJUNTAMENT

El dilluns 24 de setembre 1er C i 1er D van anar a l'Ajuntament i el dimarts 25 de setembre van anar 1er A i 1er B. Primer vam anar l'Ajuntament antic i després vam anar cap al nou. Allà vam anar a la Sala de Plens a on ens vam dividir en quatre grups: els partits verd, taronja i lila, i, els ciutadans. I vam simular una sessió de plens a on cada partit explicava les seves propostes per la ciutat i en acabar els ciutadans votaven.


TALLER CONSTRUÏM EL MODEL DE CIUTAT QUE VOLEM:

El dia 4 d'octubre van venir dos nois de la universitat que participen a una ONG que es diu "Enginyeries sense fronteres". Aquesta ONG ajuda a que altres països també estiguin desenvolupats com nosaltres. Primer ens van ensenyar un power point que anava de l'hàbitat i de l'ambient. Després, ens van separar la classe en dos grups, llavors ens van donar un paper molt gran plastificat per fer un joc. A sobre haviem de construir una ciutat a partir d'unes cartes què trèiem. En acabar vam explicar a l'altre grup com era la nostra ciutat, i el que haviem pensat.

I per acabar ens van tornar a ensenyar un altre power point, en aquest, haviem de dir quina ciutat era Barcelona i quina era Maputo.


ACTIVITAT CIUTAT DE CCSS

El día 26-09-18 ens van repartir una fitxa amb diferents preguntes sobre uns països. Una de les activitats era sobre les 10 ciutats més avançades tecnològicament al món, ens van ensenyar un video i les vam comparar. Eren: Barcelona, San Francisco, Estocolm, Londres, Dubai, Singapur, Hong Kong, Seúl i per últim Tokio. Les vam identificar en un mapa i per últim vam escriure una petita reflexió personal. Una altre activitat va ser la de dibuixar en un paper el mapa mental de la nostra ciutat.

CONEIXEMENT DE LES REGIDORIES

El dia 9/10/2018 vam començar a treballar les regidories. Les regidories son les següents: Medi Ambient, Benestar i Ciutadania, Mobilitat i Transport, Habitatge i Equipaments i per finalitzar Cultura, Educació i Esport. Per tal de conèixer les regidories vam fer una activitat, la nostra professora en aquest cas la Carme ens va repartir un paper a cadascú i teniem que dir de quina regidoria era cada contingut dels papers.

La nostra ciutat del futur volem que sigui: saludable, acollidora, tecnològica, respectuosa i moderna