Som l’equip Alfa, un grup d’alumnes de primer d’ESO de l'institut Arnau Cadell de Valldoreix. En les últimes hores ens barregem totes les classes de primer d’ESO per fer un projecte anomenat, "LA NOSTRA CIUTAT IDEAL". Aquest projecte es portarà a terme tot el primer quadrimestre. És un projecte molt interessant, d'altra banda ens haurem de esforçar molt per que surti una bona proposta de millora per a la ciutat.


Somos el equipo Alfa, un grupo de alumnos de primero de ESO del instituto Arnau Cadell de Valldoreix. En las últimas horas nos mezclamos todas las clases de primero de eso para hacer un proyecto llamado, NUESTRA CIUDAD IDEAL. Este proyecto se llevará a término durante el primer cuatrimestre. Será un proyecto muy interesante, por otro lado nos tendremos que esforzar mucho para que salga una buena propuesta de mejora para la ciudad.


We are the Alfa team, a group of students first grade of from the Arnau Cadell Secondary school of Valldoreix. In the last hours we mixed all the first classes of first to make a project called, OUR IDEAL CITY. This project is carried out all the first semester. It is a very interesting project, on the other hand we will have to strive hard to get a good proposal for the improvement of city.

Entre tots hem opinat i hem arribat a la conclusió que aquests 5 adjectius són els que descriuran la nostra ciutat:

 1. Una ciutat ecològica
 2. Una ciutat on tothom té dret a la llibertat d'expressió
 3. Una ciutat igualitaria, on tothom té els mateixos drets
 4. Una ciutat participativa socialment, on la ciutat participa per la ciutadania
 5. Una ciutat tecnològica, on la tecnològica està aplicada en molts àmbitsEntre todos hemos opinado y hemos llegado a la conclusión que estos 5 adjetivos son los que describiran nuestra ciudad:

 1. Una ciudad ecológica
 2. Una ciudad donde todo el mundo tiene el derecho de libertad de expressión
 3. Una ciudad igualitaria,donde todo el mundo tiene los mismos derechos
 4. Una ciudad participatiba socialmente, donde la ciudad participa para la ciutadania
 5. Una ciudad tecnológica, donde la tecnológia esta aplicada en muchos ámbitos


We have all said and we arrived to the conclusion that these 5 adjectives are those that will describe our city:

 1. An ecological city
 2. A city where everyone has the right to freedom of expression
 3. An egalitarian city, where everyone has the same rights
 4. A socially participatory city, where the city participates by the citizens
 5. A technological city, where the technology is applied in many areas


Equip Alfa

Octubre del 2018

EQUIP ALFA