LA NOSTRA CIUTAT "OMEGA"

Català

Hola a tothom, som l’equip Omega (Ω),estem fent un projecte que consisteix en dissenyar i pensar la nostra ciutat ideal. Intentarem dissenyar una ciutat on la ciutadania es senti a gust i ben comunicada. Posarem parcs, biblioteques, escoles, transport públic, museus, centres de cultura, oci...

Els nostres propòsits sobre el repte són:

- Guillem Morancho: “ Hem de millorar St. Cugat”

-Ariadna Montseny: “ Hem de pensar en la ciutat per fer-la millor”

-Albert Cortada: " Hem de treballar amb equip”

-Jaume Tomi: “ Intentar resoldre totes les necessitats de tots els ciutadans”

-Julieta Casat: “ Per poder viure millor, hem de millorar-la, perquè sinó ningú ho farà per nosaltres”

-Maria Montes. ''Amb aquest projecte, intentarem pensar més espais públics perquè la gent es senti més còmode a Sant Cugat.

- Gabriel Gutierrez: “ Comunicar-nos entre nosaltres”

- Alex Ferrete: “ Posar-nos d’acord i millorar el que calgui”

-Jan De Gràcia:" Els ciutadans han d'estar agust a la seva ciutat"


Castellano

Hola a todos, somos el equipo Omega, que en estos momentos esta haciendo un proyecto que consiste en diseñar y pensar nuestra ciudad ideal. Intentaremos diseñar una ciudad donde la ciudadania esté a gusto y bien comunicada. Pondremos parques, bibliotecas, escuelas, transporte público, museos...

Nuestros propósitos sobre el reto son:

Guillem Morancho: " Tenemos que mejorar St.Cugat"

Ariadna Montseny:"Debemos pensar en la ciudad para hacerla mejor"

Albert Cortada: "Hemos de trabajar en equipo"

Jaume Tomi: "intentar resolver todas las necesidades de todos los ciudadanos"

Julieta Casat:" Para poder vivir mejor, tenemos que mejorarla, porque si no nadie lo hará por nosotros"

Maria Montes:" Con este proyecto, intentaremos pensar más espacios públicos para que la gente se sienta más cómoda en St.Cugat

Gabriel Gutierrez: " Comunicarnos entre nosotros"

Alex Ferrete:" Ponernos de acuerdo y mejorar lo que sea necesario"

English

Hi everyone, we are the Omega team, and we are making a project about our perfect city.

We are trying to design a city on the people that lives there been happy and with a good communicate.

It will have libraries, schools,... etc

Our purpose are:

-Guillem Morancho: "We have to improve Sant Cugat"

-Ariadna Montseny:"We have to think about our city to make it better."

-Albert Cortada:"We've got to work as a good team"

-Jaume Tomi:"We must try to resolve the necessities of Sant Cugat's residents.

-Julieta Casat:"To live better, we have to improve our city, 'cause if we don't, no one is gonna do it for us."

-Maria Montes:"With this project we'll try to think about more public spaces so the people feels better and comfortable in Sant Cugat."

-Gabriel Gutierrez:"Communicate between us."

-Alex Ferrete: "Get agree with the whole group and recover whatever."