La nostra ciutat

EPSILÒNIA

CATALÀ

L'institut de secundaria Arnau Cadell ha iniciat un procés docent diferent. Es diu projecte globalitzat. El repte que treballarem en aquests primers mesos de l'any serà crear la nostra ciutat ideal. En aquest repte treballarem per grups, per parelles i individualment. El nostre equip ja té algunes idees des de diferents punts per treballar:

1. Habitatge i equipaments: més diversitat a les llars, més parcs.

2. Mobilitat: tramvia i tren soterrat.

3. Medi ambient: què es recicli encara més, més cotxes elèctrics.

4. Cultura i patrimoni: més museus, teatres i espais culturals.

5. Serveis i ciutadania: servei de recollida d'escombraries.

CASTELLANO

El instituto de secundaria Arnau Cadell ha empezado un proceso de enseñanza diferente. Se llama proyecto globalizado. El reto que trabajaremos estos primeros meses del curso consistirá en crear nuestra ciudad ideal. En este reto trabajaremos por grupos, por parejas e individualmente. Nuestro equipo ya tiene algunas ideas de diferentes puntos a trabajar:

1. Vivienda y equipamientos: más diversidad en viviendas y más parques.

2. Movilidad: tranvía y tren soterrado.

3. Medio ambiente: reciclar todavía más, más coches eléctricos.

4. Cultura y patrimonio: más museos, teatros y espacios de servicio.

5. Servicios y Ciudadanía: servicio de recogida de basura.


ENGLISH

Secondary school Arnau Cadell has begun a different teaching process. It's called Globalized Project. The challenge that we'll work in these first months of the year will be to create our ideal city. In this challenge we'll work in groups, in pairs and individually. Our team already has got some ideas from different points to work:

1. Habitation and equipments: more diversity in homes, more parks.

2. Mobility: tram and underground train.

3. Environment: Recycle even more, more electric cars.

4. Culture and heritage: more museums, theaters and spaces of culture.

5. Services and citizenship: rubbish collection service.VISITA A L'AJUNTAMENT

Per començar la visita vam anar a l’antic ajuntament i allà ens van fer una explicació sobre què es fa a l’ajuntament, la seva evolució i què faríem a l’activitat.

A continuació vam anar al nou ajuntament a fer les activitats, vam entrar a dins i després d’una explicació ens varen separar per grups: Els polítics i els ciutadans.

Els ciutadans van sortir a fora i van pensar millores per la ciutat, en canvi els polítics es preparaven les idees i el seu partit polític.

Quan tots vam acabar, els ciutadans van escollir un portaveu de cada grup per dir les idees que havien escollit per millorar la ciutat i els polítics van dir les idees del seu partit polític.

Per finalitzar vam fer unes votacions per veure quin partit polític havia agradat més a cadascú.


XERRADA DE L’ALCALDE DE MONT ROIG DEL CAMP:


El dia 16 d’octubre, va venir l’alcalde de Mont Roig del Camp, Fran Morancho, a fer-nos una xerrada sobre les regidories. Ens va passar un Power Point on ens exposava idees per millorar el nostre projecte. També ens va dir alguna de les propostes què estava realitzant al seu poble, una d’elles era que estava aprofitant un carrer per fer un passeig públic.


A part també ens va parlar d’aquestes regidories:

  • Mobilitat
  • Medi ambient
  • Habitatge i equipaments
  • Serveis i ciutadania
  • Cultura i patrimoni


-Mobilitat: La mobilitat és la regidoria que s'encarrega del transport de la ciutat.

-Medi ambient: El medi ambient és la regidoria que s’encarrega de que la ciutat estigui neta, ben cuidada

-Habitatge equipaments: La regidoria d’habitatge i equipaments es dedica a millorar les cases i oferir més comoditat a la comunitat.

-Serveis i ciutadania: La regidoria de serveis i ciutadania es dedica a oferir un bon servei als ciutadans.

-Cultura i patrimoni: La regidoria de cultura i patrimoni és dedica a organitzar festes i prendre decisions sobre monuments importants.

TALLER DEL DRET A L'HABITATGE

El dia 11 d'octubre van venir dues noies a fer-nos una xerrada sobre el dret a l'habitatge.

Per començar ens van partir en dos grups i ens van explicar el que s'havia que fer. Cada grup tenia un mapa i ens donaven unes targetes per anar avançant la nostra ciutat, per exemple: poseu edificis, poseu lleis, escoles, ajuntaments.. etc. En aquesta activitat hi havia diferents nivells. Primer cada grup havia de construïr barraques per tots els llocs del mapa. Un cop fet això, ens van dir que haviem de posar serveis públics, i més coses.

Finalment quan la ciutat ja estava bastant avançada, amb edificis, transports.. ho vam compartir amb l'altre grup i vam veure les diferències entre un i l'altre.

Al final ens van ensenyar fotografies comparant Barcelona i Maputo i haviem de encertar quina era quina.

5 TRETS CARACTERÍSTICS DE LA NOSTRA CIUTAT

-Cases sostenibles

-Zones verdes

-Serveis bàsics

-Espais de cultura

-Ecologia

5 RASGOS CARACTERÍSTICOS DE NUESTRA CIUDAD

-Casas sostenibles

-Zonas verdes

-Servicios básicos

-Espacios de cultura

-Ecología

5 CHARACTERISTIC CHARACTERISTICS OF OUR CITY

-Sustainable houses

- Green areas

-Basic services

- Spaces of culture

-Ecology