CENTRE DE RECERCA HIGGS

Hola, Benvinguts a la pàgina web del Centre de recerca Higgs, si estàs veient això deu voler dir que t'interessa el que fem. A continuació veuràs el treball que conjuntament hem realitzat els membres del centre de recerca Higgs al llarg d'aquest tercer projecte, per si vols saber de qui es composa l'equip ves a la pestanya que trobaràs a dalt a l'esquerra i entra a qui som.

A les dos penultimes hores de cada dia fem projectes, una nova forma de treballar en la que ja portem 2 anys, 3 reptes, a la hora de projectes aprenem a treballar d'una forma diferent a la de les assignatures normals: per reptes. A les hores de repte ens dividim en 7 equips diferents els quals estem barrejats per classes.

El nom d'aquest tercer projecte es : "del micro al macro : us portem de viatge del zero a l'infinit ?". En aquest tercer projecte us hem de portar de viatge des de les coses mes petites a les coses mes grans.

Esperem que gaudiu aquest projecte i us animem a seguir llegint.

Hola, Bienvenidos a la página web del Centro de investigación Higgs, si estás viendo esto querrá decir que te interesa lo que hacemos. A continuación verás el trabajo que conjuntamente hemos realizado los miembros del centro de investigación Higgs lo largo de este tercer proyecto, por si quieres saber de quién se compone el equipo ve a la pestaña que encontrarás arriba a la izquierda y entra en quienes somos.

En las dos últimas horas de cada día hacemos proyectos, una nueva forma de trabajar en la que ya llevamos 2 años, 3 retos, a la hora de proyectos aprendemos a trabajar de una forma diferente a la de las asignaturas normales: por retos. A las horas de reto nos dividimos en 7 equipos diferentes los que estamos mezclados por clases.

El nombre de este tercer proyecto es: "del micro al macro: os llevamos de viaje del cero al infinito?". En este tercer proyecto os tenemos que llevar de viaje desde las cosas más pequeñas a las cosas más grandes.

Esperamos que disfrutes este proyecto y os animamos a seguir leyendo.


Hello, Welcome to the website of the Higgs Research Center, if you are looking at this, you will want to say that you are interested in what we do. Below you will see the work that together we have done the members of the Higgs research center throughout this third project, if you want to know who the team is composed, go to the tab you will find to the left and enter who we are.

In the last two hours of each day we make projects, a new way of working in which we have already taken 2 years, 3 challenges, when it comes to projects we learn to work in a way that is different from that of normal subjects: by challenges. At challenging hours, we divided into 7 different teams that are mixed by classes.

The name of this third project is: "from micro to macro: do we bring you the journey from zero to infinity?". In this third project we have to take a trip from the smallest things to the greatest things.

We hope you enjoy this project and we encourage you to continue reading.

Pau Subirats Güell 25/10/18