Del MIcro al Macro:

Us portem de viatge del zero al infinit?

CATALÀ

El nostre repte per aquest quadrimestre tracta, com el seu nom indica, sobre portar un element o un concepte del micro al macro, del zero a l'infinit, del mínim al màxim.

Després del llançament del repte que ens van fer a la UAB, hem entrat en la fase d'investigació i recerca on haurem de fer unes activitats per informar-nos sobre els conceptes dels diferents eixos i poder treballar-los millor.

Els eixos dels quals parlem són:

 • Societat
 • Éssers vius
 • Matèria
 • Tecnologia
 • Art i Literatura

Un cop fetes aquestes activitats. Ens haurem d'agrupar per parelles (o trios) i crear una infografia per cada eix, una memòria escrita i una presentació digital ( si voleu veure aquests treballs les teniu en l'apartat de "línies de desenvolupament", cada parella té un subapartat per a ells o elles).

CASTELLANO

Nuestro reto para este cuatrimestre trata, como su nombre indica, sobre llevar un elemento o un concepto del micro al macro, del cero al infinito, del mínimo al máximo.

Tras el lanzamiento del reto que nos hicieron en la UAB, hemos entrado en la fase de investigación y búsqueda donde tendremos que hacer unas actividades para informarnos sobre los conceptos de los diferentes ejes y poder trabajar mejor.

Los ejes de los que hablamos son:

 • Sociedad
 • Seres vivos
 • Materia
 • Tecnología
 • Arte y Literatura

Una vez hechas estas actividades. Nos tendremos que agrupar por parejas (o tríos) y crear una infografía para cada eje, una memoria escrita y una presentación digital (si desea ver estos trabajos las tenéis en el apartado de "líneas de desarrollo", cada pareja tiene un subapartado para ellos).

ENGLISH

Our challenge for this semester it's about, as its name implies, on bringing an element or concept from the micro to the macro, from zero to infinity, from the minimum to the maximum.

After the launch of the challenge that they made to us at the UAB, we have entered into the research phase where we will have to do some activities to inform us about the concepts of the different axes and to be able to work them better.

The axes we are talking about are:

 • Society
 • Living beings
 • Matter
 • Technology
 • Art and Literature

Once we've done these activities. We will have to group together in pairs (or trios) and create an infographic for each axis, a written memory and a digital presentation (if you want to see these works you have them in the "línies de desenvolupament" section, each pair has a part for them).