DEL MICRO AL MACRO:

Us portem de viatge del zero a l'infinit?
CATALÀ

Aquest any farem un repte nou, per realitzar-lo (com l'any passat) ens separarem en set grups, però aquest cop els noms seran diferents per adaptar-se a la temàtica del repte (Fotó, Electró, Tauó, Neutrí, Higgs, Gluó, Up). Hem de crear un viatge del 0 a l'infinit seguint aquests cinc eixos:

-Societat

-Matèria

-Literatura i Art

-Éssers vius

-Tecnologia

Per realitzar satisfactòriament el repte seguirem el següent procés: investigació i recerca, generació d'idees, selecció d'idees i desenvolupament.

Anna Monsalve 5/11/2018

CASTELLANO

Este año haremos un reto nuevo, para realizarlo (como en el del año pasado) nos separaremos en siete grupos, pero esta vez los nombres serán diferentes para adaptarse a la temática del reto (Fotón, Electrón, Tauó, Neutrino, Higgs , Gluón, Up). Tenemos que crear un viaje del 0 al infinito siguiendo estos cinco ejes:

-Sociedad

-Materia

-Literatura y Arte

-Seres vivos

-Tecnología

Para realizar satisfactoriamente el reto seguiremos el siguiente proceso: investigación, generación de ideas, selección de ideas y desarrollo de estas.

ENGLISH

-This year we are gonna start a new project. Just like the last time, we're gonna be divided in 7 groups, but this time we're gonna change their names so they are related to the project we're working on. The groups are now called Fotó, Electró, Tauó, Neutrí, Higgs, Gluó and Up.

For this challenge, we have to create a trip from 0 to infinite following five different topics:

-Society

-Material

-Literature and Art

-Living systems

-Technology

To satisfactorily realize this challenge we'll follow the following process: investigation, generation of ideas, selection of ideas and developing of ideas.