Biblioteca d'instruments d'avaluació

ja.cat/QuercusAvaluacio

👋 Benvinguts!

L'equip impulsor de la Xarxa Competències Bàsiques de l'institut Quercus ha creat aquest banc de recursos de manera col·laborativa durant el curs 21-22.

Aquest site inclou:

  • descripcions de cada instrument, amb enllaços rellevants.

  • plantilles i models generats per professorat del centre.

  • reflexions i consells nostres sobre la seva implementació.

Aquest site s'ha plantejat com una tasca en elaboració continua, la qual permeti al professorat compartir instruments i fomentar l'aprenentatge entre iguals.

🔎 Punt de partida: és el mateix avaluar que qualificar?

Depenent de la seva finalitat, l’avaluació es pot considerar formativa, formadora i qualificadora. El següent esquema, extret del document Avaluar és aprendre (p. 5), en resumeix les diferències.

📌 Documents introductoris sobre avaluació formativa

El decàleg de l'avaluació formativa.

Com fer un ús formatiu d'una prova d'avaluació qualificadora?

Decaleg-AxA.pdf
Com fer un ús formatiu d’una prova d’avaluació qualificadora (1).pdf

📌 Compartim objectius i criteris d'avaluació

Compartir objectius i criteris d'avaluació.

Pautes per compartir bons objectius amb l'alumnat.

compartir-objectius.pdf
Pautes-per-compartir-objectius-i-criteris-d-avaluaci.pdf

Aquesta és una adaptació de l'activitat "Captura de la unitat" (Unit snapshot), de Brolga Education, per compartir objectius i criteris d'avaluació amb l'alumnat a l'inici de la implementació d'una unitat didàctica.

Enllaç:

https://docs.google.com/presentation/d/1SEu6cdbl8etneJp1HkNO0CD4J1krRurK7t_w9M4JM9o/edit?usp=sharing

🗺️ Instruments a aquesta biblioteca

✈️ Connexió amb Xarxa Competències Bàsiques 21-22

Infografia Les cinc accions per l'aprenentatge, per Xarxa Competències Bàsiques 21-22.
Instruments i estratègies d’avaluació
Webinar de l'Associació Rosa Sensat per Xarxa CB 21-22, Estratègies d'avaluació formativa que faciliten el feedback.
Genially de l'Associació Rosa Sensat de revisió i ampliació del webinar per Xarxa Competències Bàsiques.