El projecte artístic i educatiu In&Out-araART sorgeix de la necessitat educativa de trencar els murs de l'espai de l'aula, interrelacionar les àrees, implicar i incloure als veïns, artistes i professionals de diferents disciplines per conscienciar, expressar, i descobrir-nos a través de l'art.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ARA ART   

ARTISTES

PROJECTES INTERDISCIPLINARS

PROJECTES A L' AULA


ENTITATS, ASSOCIACIONS 

IDEES en procés