Estratègia Digital de Centre

Introducció

Vivim en una societat immersa en un ràpid i constant canvi tecnològic. En aquest context, l'institut és un element central que no pot ignorar l'existència d'aquesta transformació i ha d'adaptar-se als nous models socials i als avenços tecnològics. Les eines digitals poden ser de gran utilitat per als estudiants en el seu procés d'aprenentatge, sempre que s'utilitzin de manera adequada i amb objectius clars i ben definits.

Amb aquest impuls i les necessitats emergents, s'ha reconegut la importància de replantejar-se el sistema educatiu. Per això, el Departament d'Educació ha desenvolupat el Pla d'Educació Digital de Catalunya (PEDC), que requereix que els centres educatius dissenyin la seva pròpia Estratègia Digital de Centre (EDC).

A continuació, presentem la nostra proposta en aquest sentit.