Preguntes investigables 4ESO

Els alumnes de 4t d'ESO estan entrant en la recta final de l'etapa, a punt d'accedir als estudis postobligatoris.

Al llarg dels quatre anys que han estat a l'Institut, han desenvolupat molts projectes i han anat aprenent aquesta metodologia de treball de manera progressiva. Cada projecte ha requerit una superior autonomia en l'alumnat, més capacitat de treballar de forma col.laborativa i més capacitat de planificació i decisió.

Paral·lelament, dins de les matèries de l'àmbit científicotecnològic, al llarg de tota la secundària, han après a aplicar el mètode científic en els experiments i investigacions. Ara coneixen perfectament tots els seus passos, saben aplicar-los a situacions diverses, formular hipòtesis, dissenyar estratègies experimentals, recollir i analitzar dades que corroborin o refutin la hipòtesi i treure'n conclusions.

En la etapa postobligatòria, esperem que tota aquesta experiència es visualitzi en la realització de recerques i treballs i faci que els nostres alumnes siguin capaços d'autoregular el seu procés d'aprenentatge i desenvolupament.

Per tot plegat, es planteja un projecte de recerca a partir d'una pregunta investigable que els alumnes hauran de respondre de manera fonamentada a partir del la seva pròpia investigació. Tot el procés s'haurà de documentar en una memòria que té la mateixa estructura que un treball de recerca de Batxillerat o un treball final de Grau i que haurà de complir amb unes normes de format.