Sanitat

CICLES DE GRAU MITJÀ

Cures Auxiliars d'Infermeria

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures auxiliars d'infermeria, controlar les condicions sanitàries de l'entorn i del material o l'instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l'instrumental d'equips de salut bucodental.

Tenen una durada és de 1.400 hores distribuïdes en un curs acadèmic.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • tècnic o tècnica auxiliar d'atenció primària o domiciliària,

  • tècnic o tècnica auxiliar de salut mental,

  • tècnic o tècnica auxiliar d'infermeria

CURS 2022/23

  • Bibliografia bàsica per als alumnes matriculats al centre:

MATÈRIA TÍTOL EDITORIAL ISBN AUTOR/ES

  • FOL "Formación y orientación laboral" Editex 978-84-1321-237-1 Mª Eugenia Caldas/Mª Luisa Hidalgo OBLIGATORI


  • C2, C3 "Tècniques bàsiques d'infermeria" McGraw Hill 978-84-486-1413-3 Evangelina Pérez/ Ana Mª Fernández

C4, C5 OPCIONAL (Recomanat)