Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques bàsiques de neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge, depilació, manicura i pedicura, atenent al client i preparant els equips, materials i àrees de treball.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Per a joves entre 16 i 21 anys i que no hagin superat l'ESO

 • Per a formar-se en una professió.

 • Per a accedir a un cicle formatiu.

Informació

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Preparació de l'Entorn Professional

 • Rentat i Canvis de Forma del Cabell

 • Canvi de Color del Cabell

 • Serveis Auxiliars d'Estètica

 • Atenció al Client

 • Projecte Integrat

 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals

 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació

 • Entorn Social i Territorial

 • Estratègies i Eines Matemàtiques

 • Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen:

Qualificació professional completa: IMP022_1: Serveis auxiliars de perruqueria