Espai Escola-Empresa

Espai Escola-Empresa

La Coordinació de FP té com àmbit d'actuació la gestió de la Formació en Centres de treball (FCT), la gestió de les ofertes laborals, i en general la relació de col·laboracio amb empreses i entitats.

Des de la CFP s'impulsen i gestionen els programes de mesures flexibilitzadores de la FP ( FP DUAL, els programes d'acreditació de competències professionals - assessorament i reconeixement, programes acredita't i qualifica't - ...)