Batxillerat Humanitats i Ciències Socials

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

La modalitat d'humanitats i ciències socials s'adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d'oci.

Matèries

Matèries de primer curs

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura I

Llengua Castellana i Literatura I

Llengua Estrangera I

Ciències per al Món Contemporani

Educació Física

Filosofia

Matèries comunes d'opció

Llatí I (per a humanitats)

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I (per a ciències socials)

Matèries de modalitat

Economia

Economia d'Empresa I

Grec I

Història del Món Contemporani

Literatura Castellana (*)

Literatura Catalana (*)

Literatura Universal

Llatí I (**)

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (**)

(*) Es pot cursar a primer o a segon.

(**) Si no s'ha cursat com a matèria comuna d'opció.

Matèries específiques

Una altra matèria de modalitat

Historia de la Música i la Dansa

Llengua i Cultura Occitanes

Psicologia

Segona Llengua Estrangera I i II (**)

Sociologia

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Religió

Estada a l'Empresa

Específica de centre

(**) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

Matèries de segon curs

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura II

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Estrangera II

Història de la Filosofia

Història

Matèries comunes d'opció

Llatí II (per a humanitats)

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (per a ciències socials)

Matèries de modalitat

Economia de l'Empresa II

Geografia

Grec II

Història de l'Art

Literatura Castellana (*)

Literatura Catalana (*)

Llatí II (**)

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (**)

(*) Es pot cursar a primer o a segon

(**) Si no s'ha cursat com a matèria comuna d'opció

Matèries específiques

Una altra matèria de modalitat

Historia de la Música i la Dansa

Llengua i Cultura Occitanes

Psicologia

Segona Llengua Estrangera I i II (**)

Sociologia

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Religió

Estada a l'Empresa

Específica de centre

(**) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

Treball de Recerca

El Treball de Recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.