Estratègia digital del centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

Aquest site es troba actualment en procés de construcció, potser algunes informacions/dades siguin incompletes o incorrectes.

Qualsevol dubte dirigir la consulta al centre pels canals que trobareu al final del menú Cultura Digital/Comunicació.