Matemàtiques

Escriu un resum del que estàs aprenent en aquesta classe.

Geometria

Descriu el que has après i per què és important.

Tema

Descriu el que has après i per què és important.

Tema

Descriu el que has après i per què és important.