ครูสอนกีตาร์

ครูธนา วงค์ใหญ่ (ปูน)

วิชาที่สอน : Guitar Bass, ทฤษฎีดนตรี

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูApisut Boontha (Tim)

วิชาที่สอน : Guitar Classic

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูจิรายุ พรมสวัสดิ์ (เนม)

วิชาที่สอน : Guitar Classic

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูพฤทธิ์ พิมพ์ประสาร (เจมส์)

วิชาที่สอน : Guitar ไฟฟ้า

การศึกษา : กำลังศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ