GUÀRDIES DE CONVIVÈNCIA

  • Aquesta guàrdia es fa a l’aula de convivència; en ocasions el professorat amb guàrdia de convivència pot estar en alguna altra dependència del centre, treballant amb alumnat o desenvolupant alguna activitat amb un grup d’alumnes i el seu professorat de referència.
  • Els professors i professores del centre que tenen guàrdies de convivència, treballen en la provenció de conflictes, xerrades restauratives, protocols d’assetjament, mediacions, cercles restauratius… També poden atendre a l'alumnat en cas de conflicte.
  • Tots els membres de la comunitat educativa podem contactar amb la coordinadora de convivència i amb la resta d’integrants de la comissió per informar d’aspectes relacionats amb la convivència en el centre.
  • Només en cas de conflictes molt greus amb l’alumnat, aquest pot ser enviat a l’aula de convivència on l’atendrà professorat de guàrdia ordinària, professorat de guàrdia de convivència o membres de l’equip directiu.