ERASMUS + FPB i GM IES XARC

L'IES XARC des del curs 2015-2016 està participant en diferents projectes en consorci per promoure mobilitats d'alumnat i/o professorat a altres països dins de l'acció clau del programa Erasmus+ KA102.