Batxillerat


Batxillerat promoció 2022-2024

Consulteu el currículum provisional de batxillerat en aquesta infografia, publicada per la Generalitat (portal tria educativa).


Llibret de batxillerat
promoció 2021-2023

Amb l'estructura del batxillerat, el treball de recerca, l'acció tutorial al centre, l'avaluació i la promoció...