Erasmus +

Informació general Convocatòries Resutats, expèriencies

El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020 , que va entrar en vigor l'1 de gener de 2014.

El nou programa Erasmus + s'emmarca en l'estratègia Europa 2020 , en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport .

En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Erasmus + integrarà els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i també els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.

Aquest nou programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i treballadores .

Per a més informació clicau aquí Codi PIC 939277385 IES Son Pacs

PROJECTES ERASMUS + COORDINATS PER LA DIRECCIÓ GENERAL D'FP I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, mitjançant el Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, coordina els següents projectes Erasmus + de consorci, en els quals participen centres educatius públics i concertats de les Illes Balears:

Formació Professional

EuroFP Balears IV 2018-1-ES01-KA102-049410

EuroFP Balears III 2017-1-ES01-KA102-037681