Institut

UBICACIÓ

CONTACTE

IES Son Pacs

Carretera de Sóller, 13

07120 Son sardina (Palma)

Telèfon: 971292050

Fax: 971761545

Email: iessonpacs@educaib.eu

EQUIP DIRECTIU

Pere Morell Quadreny, iessonpacs@educaib.eu  direccio@iessonpacs.cat

Antoni Tornero Cobos (Caterina Bibiloni Pons, emerita sempre), cap d'estudis prefectura@iessonpacs.cat

Andrés Suárez González, cap d'estudis FP  fp@iessonpacs.cat

Bàrbara Torres Serra, cap d'estudis adjunt prefectura@iessonpacs.cat

Joan Pons Mayol, cap d'estudis adjunt FP fp@iessonpacs.cat

Antoni Orell Soitiño, secretari secretaria@iessonpacs.cat

Plànol planta baixa

Plànol planta pis

Personal d'administració i serveis

Secretaria

Cap: Maria Quetglas Brunet

Maria Dolores Pons Martínez

Consergeria

Sebastià José Serra Vich

Toni Rigo 

Maria de la Paz Jiménez Olivares