Reutilitzar llibres de text

Instruccions compra llibre anglès, llibre biologia i material tecnologia

Instruccions per reutilitzar llibres de text

  1. L’alumnat pot participar com a alumne que vol aportar llibres (donant) o com a alumne que vol rebre llibres (receptor).

  2. L’alumnat que aporta llibres els ha de dur a l’institut i dipositar-los a consergeria fins dia 30 de juny.

  3. El donant ha de complimentar el model de fitxa MD070107_Fitxa del llibre que es pot trobar en paper a consergeria o en format electrònic a la web de l’institut secció alumnes. Aquesta fitxa ha de quedar dins el llibre.

  4. Els conserges fan un primer triatge i retornen els llibres no aptes.

  5. L’equip directiu, assessorat pels caps de departament, decideix quins són els llibres aptes per reutilitzar.

  6. L’institut custodia els llibres que l’alumnat lliura i fa l’oferta entre l’alumnat interessat.

  7. Els llibres que passen a formar part del fons de reutilització de l’institut es taxen a 5 € l’exemplar.

  8. El personal de consergeria posa els llibres del fons a la venda a partir del 5 de juliol i cobra 5 € per cada exemplar. A més a més, el conserge que efectua la venda, acaba de completar el model de fitxa en aquelles dades que fan referència al receptor.

  9. NO ES POSARAN A LA VENDA ELS LLIBRES DE PRIMER D’ESO JA QUE PASSARAN A FORMAR PART DELS FONS DE LLIBRES DEL CENTRE DEGUT A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT DE LA CONSELLERIA (per al curs 2022/23 sols formarà part del programa de reutilització de la Conselleria el primer d’eso)

  10. El personal de consergeria, una vegada cobrat l’import del receptor, el fa arribar al donant al llarg de setembre del 2022,

Son Pacs 14 de juny de 2022


Fitxa llibres WEB.pdf

Instruccions compra llibre anglès

INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DE LES LLICÈNCIES DIGITALS DEL WORKBOOK 1r ESO.pdf
INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DE LES LLICÈNCIES DIGITALS DEL WORKBOOK 2n ESO.pdf
INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DE LES LLICÈNCIES DIGITALS DEL WORKBOOK 3r ESO.pdf
INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DE LES LLICÈNCIES DIGITALS DEL WORKBOOK 3r diversificació i 4T PRAQ.pdf
INSTRUCCIONS PER A LA COMPRA DE LES LLICÈNCIES DIGITALS DEL WORKBOOK 4t ESO.pdf

Instruccions material didàctic tecnologia

MATERIAL DIDÀCTIC TECNOLOGIA ESO CURS 22-23.pdf

Instruccions compra llibre de biologia i geologia

Instruccions compra - llibre BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO Science Bits-22-23.pdf