Reutilitzar llibres de text

Instruccions per reutilitzar llibres de text

VENDA DE LLIBRES SETEMBRE 2021

Dia 7 de setembre, de 8 a 12

Adreçat a alumnat pel curs 2021/2022

Llibres en bon estat general de conservació, sense exercicis resolts.


1. L’alumnat pot participar com alumne que vol aportar llibres (donant) o com alumne que vol rebre llibres (receptor).

2. L’alumnat que aporta llibres els ha de dur a l’institut i dipositar-los a consergeria a partir de dia 2 al 6 de setembre.

3. El donant ha de complimentar el model de fitxa MD070107_Fitxa del llibre que es pot trobar en paper a consergeria o en format electrònic a la web de l’institut secció alumnes. Aquesta fitxa ha de quedar dins el llibre.

4. Els conserges fan un primer triatge i retornen els llibres no aptes.

5. L’equip directiu assessorat pels caps de departament decideix quins són els llibres aptes per reutilitzar.

6. L’institut custodia els llibres que l’alumnat lliura, i fa l’oferta entre l’alumnat interessat.

7. Els llibres que passen a formar part del fons de reutilització de l’institut es taxen a 5€ l’exemplar.

8. El personal de consergeria posa els llibres del fons a la venda a partir del 7 de juliol i cobra 5€ per cada exemplar. A més, a més, el conserge que efectua la venda, acaba de completar el model de fitxa en aquelles dades que fan referència al receptor.

9. El personal de consergeria, una vegada cobrat l’import del receptor el fa arribar al donant al llarg del setembre del 2021

10. El mes de setembre, si queden llibres en el dipòsit, es tornen a posar en venda abans del començament de les activitats lectives.


Son Pacs, 23 de juliol de 2021