Alumnes

Consulta jove - Curs 2021-22

Despatx D12

Dijous de 8 a 9h

També online consultajove@iessonpacs.cat

QUÈ ÉS?

És una consulta sobre temes de salut ( alimentació, drogodependències, educació sexual, etc.) .

QUAN?

A partir del dijous, 4 de novembre de 8 a 9h, es farà setmanalment

ON?

A la D-12

QUI LA POT SOL.LICITAR?

Tots/totes els/les alumnes de l'institut. No cal demanar cita. Es demana al professor amb qui s’estigui.

QUI ENS RESPONDRÀ LES CONSULTES?

Na Mar i na Sabrina que són infermeres del Centre de Salut de Camp Redó

QUINA DURACIÓ TENDRÀ LA CONSULTA?

Devers 10-15minuts però si el tema ho requereix, es pot allargar.

QUANTES PERSONES HI PODEM ANAR JUNTES?

Un màxim de 3; és a dir, podem anar-hi individualment, amb un/a o dos company/a/s/es. Això es fa per a que cada un/a de nosaltres poguem triar si volem fer una consulta confidencial o preferim anar acompanyats/des de companys/es que tenguin la mateixa consulta.

HO PODREM JUSTIFICAR?

Sí. Les infermeres ens donaran un justificant que mostrarem al/a la professor/a que tenguem en el moment de sortir a la consulta.

ÉS CONFIDENCIAL?

Sí.