MATRÍCULA CURS 21/22

Recordau que heu de venir amb mascareta.

1. NOU ALUMNAT - ESO

PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ - 1r ESO

Només per a l'alumnat de 6è de primària d’un dels CEIP adscrits (es Puig, es Fossaret, Pere Cerdà, Robert Graves, Mestre Colom), que ha de sol·licitar plaça a 1r d’ESO.

SOBRES DE MATRÍCULA: ES LLIURARAN ALS CENTRES D'ORIGEN ABANS D'ACABAR L'ACTUAL CURS ESCOLAR

MATRÍCULA - de l'17 al 21 de juny

PROCÉS D'ADMISSIÓ - TOT ESO

Per a nous alumnes d'ESO que no han participat en el procés d'adscripció i que volen sol·licitar plaça a qualsevol curs d’ESO (1r, 2n, 3r o 4t).

RECOLLIDA DE SOBRES - del 14 al 16 de JUNY

MATRÍCULA CONDICIONADA A LES LLISTES DEFINITIVES - de l'17 al 21 de juny

Es podran recollir els sobres de matrícula a la consergeria de l’IES entre els dies 14 i 16 de juny, i se us donarà cita per presentar tota la documentació a la secretaria del centre entre els dies 17 i 21 de juny. Es prega puntualitat.

RECORDAU:

No faceu cap transferència ni compreu el chromebook fins estar segurs que l'alumna/e ha estat admès (llistes provisional 1 de juny - llistes definitives 17 de juny). Revisau les llistes i contactau amb el centre per saber si podeu procedir a fer les transferències i adquirir el chromebook.

ADQUISIÓ DEL CHROMEBOOK

En el marc del Pla TAC (Programa d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular), el Claustre i el Consell Escolar del nostre centre decidí el curs 18/19 la introducció dels Chromebooks com a eina didàctica imprescindible per a 1r d'ESO . Així és decidí que el professorat faria la transició cap a una metodologia d'aprenentatge en la qual l'entorn digital fos preponderant sense abandonar l'ús dels llibres de text.

En aquest sentit, el centre es compromet que les famílies no hauran de comprar cap llibre de text (amb excepció de les lectures) per als 4 anys de l'ESO. Per tant, de cara al proper el curs i arran de la bona acollida del programa, en el curs actual el centre ha decidit continuar amb els Chromebooks.

Per aquest motiu, les famílies hauran d'adquirir un Chromebook mitjançant la tenda virtual que us indicam a continuació. A més, també us facilitam dos manuals i un tutorial per ajudar-vos en el procés.


OPCIONS DE FINANÇAMENT

Si hi ha alguna família que desitja adquirir un Chromebook però té dificultats per comprar-lo els oferim diferents possibilitats.

1) Poden fer servir l'opció de finançar l'adquisició del dispositiu mitjançant la Caixa.

2) En cas que aquesta primera opció no fos possible, posau-vos en contacte amb el centre i intentarem cercar una solució.

Procés de compra portal web (FAMILIES).pdf

PREGUNTES FREQÜENTS

FAQ (Preguntes frequents) - Procés de compra portal web (FAMILIES).pdf

Recordau que heu de venir amb mascareta.

2. ALUMNES ACTUALS D'ESO, BATXILLERAT i FP

Matrícula per alumnes actuals del centre que continuaran els estudis en el nostre Institut.

Per exemple, alumnes de 1r d'ESO que passen a 2n d'ESO, de 1r de Batxillerat cap a 2n, de 1r de FPB cap a 2n o de Grau Mitjà. També ho podran fer els alumnes de 4t que desitgen fer 1r de Batxillerat.

IMPORTANT! Els alumnes que fan 4t i desitgen fer FP, cal que facin el procés d'admissió per alumnes de FP.

MATRÍCULA ONLINE - del 3 al 10 de juny

Enguany la matrícula de l’alumnat del nostre centre per al curs 2021/22 es farà de manera telemàtica a través del Gestib.

Els pares/mares/tutors legals (o els mateixos alumnes si són majors d’edat), podran escollir en línia les matèries que volen cursar el curs vinent.

Aquesta opció permetrà també adjuntar el justificant de pagament de la matrícula. Si no us va bé, adjuntar-la durant el procés de matrícula, podeu enviar el resguard a iesguillemcolomcasasnoves@educaib.eu. La resta de documentació s’haurà de presentar durant el mes de setembre.

S’hi podrà accedir utilitzant una d’aquestes vies:

- GestIB-famílies – Matrícula en línia (usant les claus d’accés al GestIB)

Si teniu problemes per accedir al Gestib posau-vos en contacte amb la Secretaria del centre (971 63 35 14)

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA ONLINE I PAGAMENTS

MATRÍCULA ONLINE I PAGAMENTS 21_22.pdf

CANVIS - DADES ACTUALITZADES

És important que el centre disposi en tot moment de les vostres dades actualitzades.

Per tant, si

  • heu canviat d'adreça, de telèfon mòbil, de correu electrònic.

  • abans teniu NIE o només passaport i ara ja teniu DNI.

  • voleu modificar algunes de les autoritzacions signades (rebre informació del centre, ús de dades personals, realitzar sortides escolars, sortir fora del centre majors de 16, etc.)

  • hi ha modificacions en la patria potestat del fill/a.

  • el vostre fill/a pateix algun tipus de patologia que el centre desconeix

és important que ens ho comuniqueu.

TRANSPORT ESCOLAR

Per evitar tràmits a les famílies, el centre farà la sol·licitud de transport escolar a tots els alumnes que en el curs actual ja hi tenien dret. Si per canvi de domicili, creieu que hi teniu dret posau-vos en contacte amb el centre.

INFORMACIÓ NOMÉS PER A ALUMNES QUE FARAN 4t D'ESO

ADQUISIÓ DEL CHROMEBOOK - 4t ESO - NO OBLIGATORI PER A LES FAMÍLIES

En el marc del Pla TAC (Programa d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular), el Claustre i el Consell Escolar del nostre centre decidí el curs 18/19 la introducció dels Chromebooks com a eina didàctica imprescindible per a 1r d'ESO .

Per a 4t d'ESO les famílies continuen dins el programa de reutilització de llibres però el centre posarà a disposició de l'alumnat una partida de Chromebooks. La diferència amb el programa per a 1r, 2n i 3r d'ESO, és que els ordinadors seran propietat del centre i quedaran en el centre.

Ara bé, tenint en compte que hi ha famílies que per ventura consideren interessant que els seus fills disposin d'aquest dispositiu, el centre els ofereix la possibilitat que n'adquireixin un. D'aquesta forma, aquests alumnes comptaran amb un Chromebook que serà seu i que se'l podran dur a casa, tal i com faran els alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO el proper curs.


OPCIONS DE FINANÇAMENT

De la mateixa forma que per a les famílies dels nous alumnes de 1r d'ESO, si hi ha alguna família que desitja adquirir un Chromebook però té dificultats per comprar-lo els oferim diferents possibilitats.

1) Poden fer servir l'opció de finançar l'adquisició del dispositiu mitjançant la Caixa.

2) En cas que aquesta primera opció no fos possible, posau-vos en contacte amb el centre i intentarem cercar una solució.

Recordau que heu de venir amb mascareta.

3. NOUS ALUMNES - BATXILLERAT

PROCÉS D'ADMISSIÓ

Per a nous alumnes de Batxillerat que actualment no són alumnes de l'IES.

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ - DEL 14 AL 18 DE JUNY

El procés d’admissió de Batxillerat per a l’alumnat no matriculat al nostre centre és del 14 al 18 de juny, i es farà a través del Servei d’Escolarització (clicau aquí). [AQUEST PROCEDIMENT NO ESTARÀ ACTIU FINS DIA 14 DE JUNY]

Es farà a través de Cl@ve, GestIB o de forma anònima amb DNI/NIE i telèfon mòbil.

Trobareu el manual per registrar-se al Cl@VE i recuperar la contrasenya del GestIB aquí. [Al final d'aquesta pàgina també trobareu els manuals]

ALUMNES AMB MATÈRIES PENDENTS PER SETEMBRE

L’alumnat que vulgui sol·licitar plaça a Batxillerat durant el procés d’admissió i estigui pendent dels exàmens de setembre, també ha de fer aquest tràmit en aquest mateix període, però no se li adjudicarà cap plaça fins que no siguin publicades les notes del mes de setembre i haver comprovar que té els requisits per cursar el Batxillerat.

RECOLLIDA DE SOBRES - del 1 al 2 de JULIOL

MATRÍCULA CONDICIONADA A LES LLISTES DEFINITIVES - del 5 al 7 de juliol

Després es podran recollir els sobres de matrícula a la consergeria de l’IES entre els dies 1 i 2 de juliol, i se us donarà cita per presentar tota la documentació i formalitzar la matrícula a la secretaria del centre entre els dies 5 i 7 de juliol. Es prega puntualitat.

Si ja ho voleu dur imprès, teniu els documents aqui a baix. En aquest cas basta que telefoneu al centre (971 63 35 14), per demanar cita per presentar tota la documentació.

FULLS DE MATRÍCULA - BATXILLERAT

Matrícula 1r BATX. 2021-22.pdf
Matrícula 2n BATX. 2021-22.pdf

4. NOUS ALUMNES DE FP

Tots els alumnes que desitgen iniciar estudis d'FP en el nostre centre (tant si són alumnes actuals del centre com si no) han de fer el procés d'admissió. Els alumnes que han acabat FPB i desitgen matricular-se d'una FP també han de fer el procés d'admissió.

Els alumnes que ja fan 1r d'FP han de seguir el procediment de matrícula online (vegeu la secció "2. ALUMNES ACTUALS D'ESO, BATXILLERAT i FP")

PROCÉS D'ADMISSIÓ: de l'1 al 30 de juny

El procés d'admissió per a FP és de l'1 al 30 de juny. Per fer-lo, cal anar a la pàgina web de la Conselleria i fer el procés en línia.

5. MANUALS I TUTORIALS

COM RECUPERAR LA CONTRASENYA DEL GESTIB?

MANUAL PER A CL@VE

INSTRUCCIONS CLAVE.pdf

MATRÍCULA A TRAVÉS DEL GESTIB - FAMÍLIES

MANUAL matrícula-en-línia_usuari-i-contrasenya.pdf

MATRÍCULA AMB CODI D'ACCÉS

MANUAL matrícula-en-línia_codi-gestib.pdf