IES Sa Serra: Erasmus+

EuroFP Balears VI és un projecte de consorci Erasmus + KA121 (Acció Clau 1 sector Formació Professional) coordinat per la Conselleria d'Educació i Formació Professional en el qual participen 49 centres educatius públics i concertats de les Illes Balears que imparteixen FP Bàsica i CFGM.

Aquest projecte va ser seleccionat pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) en la Convocatòria de Propostes del Programa Erasmus+ de 2022.

Els centres participants al projecte EuroFP Balears VI poden oferir al seu alumnat i professorat les següents beques de mobilitat, finançades íntegrament amb fons europeus del programa Erasmus +:

  • Estudiants d'FPB i CFGM: beques d'entre 2 i 13 setmanes per cursar total o parcialment el mòdul FCT a l'estranger o realitzar pràctiques extracurriculars.

  • Estudiants d'FPB i CFGM acabats de titular: beques d'entre 1 i 12 mesos per realitzar pràctiques en empreses a l'estranger amb l'objectiu d'ampliar la seva formació.

  • Professors d'FPB i CFGM: beques d'entre 1 i 8 setmanes per fer estades formatives en empreses, períodes d'observació (job shadowing) o períodes de docència.

  • Centres: beques perquè personal d'empreses dels països del programa Erasmus + imparteixi docència al centre durant 1 setmana, i ajudes perquè el professorat del centre es pugui desplaçar a l'estranger per preparar o supervisar les pràctiques dels alumnes.

Els projectes de mobilitat de formació professional del programa Erasmus+ tenen com a objectiu augmentar les oportunitats de formació a l'estranger del alumnes d'FP i proporcionar-los les habilitats necessàries per a la transició des de l'àmbit de l'educació i la formació al mercat laboral.

Dins l'acció clau KA121 (mobilitat per a l'aprenentage d'estudiants i personal de formació professional) del Programa Erasmus+, el nostre centre està adherit a un projecte en consorci amb el Govern de les Illes Balears, que té dos objectius principals:

1. Oferir als nostres alumnes del cicles formatius de grau mitjà l'oportunitat de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul d'FCT.

2. Oferir als nostres professors de cicles formatius de grau mitjà realitzar estades en empreses europees (job shadowing).

El proyecto 2022-1-ES01-KA121-VET-000061104 EuroFP Balears VI está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta convocatoria es responsabilidad exclusiva del IES Sa Serra y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida "